Tunahan Fıtlamak
Published

Making Resistance Meter with Arduino(How to Practice Ohm Me)

How to make a resistance meter with Arduino. Make your own ohm meter

IntermediateFull instructions provided2 hours119
Making Resistance Meter with Arduino(How to Practice Ohm Me)

Things used in this project

Hardware components

Arduino UNO & Genuino UNO
Arduino UNO & Genuino UNO
×1
0.96" OLED 64x128 Display Module
ElectroPeak 0.96" OLED 64x128 Display Module
×1
Resistor 10k ohm
Resistor 10k ohm
×1
Resistor 1k ohm
Resistor 1k ohm
×1

Software apps and online services

Arduino IDE
Arduino IDE
Fritzing

Story

Read more

Schematics

Proje şeması

Şema Fritzing programı ile hazırlanmıştır.

Proje şeması

Gerilim bölücü şeması

Code

Arduino kodu

C/C++
int sayi; 
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
Adafruit_SSD1306 display; 

int giris = A0;//A0 giriş olarak tanımladık

void setup()  
 {    
 pinMode(giris,INPUT);//analog girişi tanımlıyoruz 
     
 display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
 Wire.begin();
  delay(3000);
  display.display();
  display.clearDisplay();
 }

 const unsigned char PROGMEM direnc [] = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0xC0, 0x03, 0xFE, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0x00, 0x01, 0x44, 0x3F, 0xFC, 0x02, 0x80, 0x01, 0xC4, 0x31, 0x8C, 0x02, 0x80, 0x01, 0xC4,
0x31, 0x8C, 0x03, 0x80, 0x3F, 0x44, 0x31, 0x8C, 0x03, 0xFC, 0x61, 0x44, 0x31, 0x8C, 0x02, 0x86,
0x61, 0xC4, 0x31, 0x8C, 0x02, 0x86, 0x61, 0xBB, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x06, 0x60, 0x7F, 0xC0, 0x07,
0xFE, 0x06, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 
};

 const unsigned char PROGMEM ohm [] = {
0x00, 0x3C, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x00, 0x01, 0xFF, 0x80, 0x01, 0xE7, 0x80, 0x03, 0xC1, 0xC0, 0x03,
0x81, 0xC0, 0x87, 0x00, 0xE0, 0x87, 0x00, 0xE1, 0xC7, 0x00, 0xE3, 0xF7, 0x00, 0xE7, 0xFF, 0x00,
0xFF, 0x7F, 0x00, 0xFE, 
};
void loop() { 


 int okunan = analogRead(giris);//okunan analog değerini onunan değişkenine atıyoruz
 
 if(okunan == 0)
 {
  display.drawRoundRect(24, -1,77,9,4,WHITE);//drawRoundRect ( uint16_t x0 , uint16_t y0 , uint16_t w , uint16_t h , uint16_t yarıçap , uint16_t renk ); 
  //kod kafalar altındaki çizgi oluşumu
  display.setTextColor(WHITE);
  display.setTextSize(1);//yazı boyutu 1 
  display.setCursor(30,0);
  display.println("KOD KAFALAR");

   display.drawBitmap(37, 9, direnc,48,12,WHITE); //direnç simgesini gösteriyoruz 37 x başlangıç 9 y başlangıç 48 resim genişlik 12 resim yükseklik 
  
  display.setCursor(20,23);
  display.println("DIRENC TAKINIZ");
   display.display();
   display.clearDisplay();
   delay(100);
   return; //okunan değer sıfır olduğu sürece burada kalıyor
 }

 float R1 = 9980.0;//sabit direnç değerimiz 10 K
 float VT = 5.0;//vın değerimiz 5 v
 float V1 = okunan * VT / 1023; //vout değerimizi bulduk
 float R2 = (R1 * (VT - V1)) / V1;//Formulle takılan direnç değerimizi bulduk
 
 display.setTextColor(WHITE);
 display.setTextSize(1);
  display.drawRoundRect(24, -1,77,9,4,WHITE);//kod kafalar altındaki çizgi oluşumu
 display.setCursor(30,0);
 display.println("KOD KAFALAR");
 
 display.setCursor(30,10);
 display.println("R =");
 display.setCursor(51,10);
 display.println(R2);
 
 display.drawBitmap(50, 19, ohm,24,12,WHITE); //ohm simgesini göster 

 display.display();
  display.clearDisplay();
 delay(4000);
 
}

Credits

Tunahan Fıtlamak

Tunahan Fıtlamak

3 projects • 1 follower

Comments